Introductiepagina

 
​​​​​​Shibboleth Assessments richt zich op:
  • het adviseren over onderwijs en de toetsing daarin
  • het ontwikkelen en afnemen van toetsing
  • het ondersteunen van examencommissies in het hoger onderwijs op het gebeid van toetsing
  • deelname aan onderwijsvisitaties.

Voor Shibboleth Assessments staat het LEREN centraal.

Toetsen hebben grote invloed op het leren. Wie weet hoe een toets eruit ziet, zal zijn voorbereiding daarop afstemmen. Daarom is het belangrijk om over de inrichting van toetsen na te denken bij het ontwerpen van onderwijs, dus ruimschoots vóór het moment dat het onderwijs start.
 
Toetsen zijn verder - naast learning analytics​ en informele enquêtes - een goed instrument om aan de weet te komen hoe mensen leren, wat ze moeilijk vinden, wat de struikelblokken zijn. Als je dat weet, wordt het ook gemakkelijker om doelgericht te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
Wie wil weten of een toets echt doet wat ervan verwacht mag worden, zal moet onderzoeken hoe de toetsing in elkaar steekt. Kort gezegd gaat het daarbij om het verzamelen van argumenten. Als die argumenten stevig genoeg zijn, kunnen de resutaten van een toets vertrouwd worden. 
 
Of een toets valide genoeg is om ingezet te worden, zal daarbij tevens afhangen van allerlei omgevingsfactoren. Een toets kan in de ene situatie met een bepaalde doelgroep wel adequaat functioneren en in een andere met een ander soort doelgroep niet.​